top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

Dovoz áut

"Dovoz áut" je proces, ktorým sa vozidlá dovážajú do Slovenska z iných krajín. Tento proces zahŕňa dodržiavanie príslušných právnych predpisov, colných a technických požiadaviek, ako aj spracovanie potrebných dokumentov, aby sa vozidlá legálne a bezpečne mohli uviesť na slovenský trh. Dovoz áut môže zahŕňať rôzne typy vozidiel vrátane nových alebo použitých automobilov a môže byť vykonávaný jednotlivcami, obchodníkmi s automobilmi či špecializovanými spoločnosťami.

PONX je spoločnosť, ktorá sa zaoberá dovozom áut zo zahraničia na slovensko.

bottom of page