top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

Dovoz auta

"Dovoz auta" v Slovensku označuje proces, kedy vozidlo je dovezené z iného štátu do Slovenska. Ide o procedúru, ktorá zahŕňa dodržiavanie rôznych právnych požiadaviek, ako sú colné predpisy, technické kontroly a vybavovanie potrebných dokumentov, s cieľom zabezpečiť zákonný a bezpečný dovoz vozidla do krajiny.

Najčastejšie sa vozidlá na Slovensko dovážajú z Nemecka a Českej republiky.

Mesačne sa na Slovensko dovezie približne 5000 osobných áut.

bottom of page