top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

Poistená doprava

"Poistená doprava" je termín v Slovensku, ktorý označuje spôsob prepravy tovarov - v našom prípade jazdených vozidiel, ktorý je krytý poistením. Ide o formu dopravy, pri ktorej je poistenie uzatvorené na ochranu prepravovaného tovaru v prípade nehody, škody, strát alebo iných nepríjemností počas prepravy. Toto poistenie je väčšinou poskytnuté dopravnou spoločnosťou, poistením prepravovaného tovaru u poisťovne.

V PONX všetky vozidlá, ktoré dovážame sú prevážané poistenou dopravou a prevážajú sa na kamiónoch špeciálne určených na prepravu.

bottom of page