top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

Prihlásenie vozidla

Každé dovezené vozidlo na Slovensko musí najneskôr do 30 dní byť "Prihlásené". Znamená to, že musí byť priradené firme alebo osobe, ktorá bude zapísaná v technickom preukaze ako majiteľ prípadne držiteľ daného vozidla. Na to aby sa takéto prihlásenie mohlo vykonať je potrebné pri dovoze vykonať náležité kontroly ako: Kontrola Originality, STK a EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky od prvej registrácie (aj v zahraničí) a následne zaplatiť poplatky na okresnom úrade, ktoré sa vypočítavajú na základe veku a výkonu vozidla.

bottom of page