top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

Stočené kilometre

Tejto pojem pomenúva nelegálny proces znižovania reálne najazdených kilometrov vozidla, čím chce predajca, ktorý takúto metódu využíva zvýšiť umelo hodnotu vozidla.

V dnešnej dobe je jednoduchšie "stočené" kilometre odhaliť aj vďaka online nástrojom ako CarVertical.com alebo overenie-vozidla.sk prípadne overeniekm.sk.

V PONX odporúčame všetkým klientom kupovať vozidlo, ktoré je možné skontrolovať buď cez históriu servisu vozidla, prípadne cez jeden z online nástrojov, ktoré popisujeme vyššie.

bottom of page