top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

VIN číslo

VIN (Vehicle Identification Number) je unikátny identifikačný kód priradený konkrétnemu vozidlu. Skladá sa z 17 znakov a slúži na identifikáciu automobilu. VIN číslo obsahuje informácie o výrobcovi, modeli, roku výroby, typu motora a iných dôležitých údajoch, čo pomáha pri sledovaní histórie vozidla, registrácii, ale aj pri riešení a identifikácii jeho vlastníctva či v prípade poškodenia vozidla. Tento identifikačný kód je dôležitý nielen pre prepravu a evidenciu vozidiel, ale aj pri obchode s nimi, kontrole bezpečnosti a identifikácii v prípade krádeže vozidla.

1. znak: kde bolo auto vyrobené
2. a 3. znak: pôvod výrobcu (krajina)
Znaky 4 – 8: značka vozidla, objem motora, veľkosť
9. znak: bezpečnostný kód pre vozidlo
10. znak: modelový rok
11. znak: montážny závod vozidla
12. – 17. znak: unikátne sériové číslo vozidla

bottom of page