top of page

Slovník pojmov

Čo konkrétne znamenajú výrazy, s ktorými sa stretávame pri dovoze vozidla zo zahraničia? Poďme sa na to pozrieť.

Prevozné značky

Štandardne pri procese dovozu áut sa môžete stretnúť s dvomi typmi "Prevozných značiek". Jedny slúžia na dovoz odhláseného jazdeného vozidla zo zahraničia, druhé slúžia hlavne na vnútroštátnu prepravu vozidla, ktoré ešte nie je prihlásené do evidencie vozidiel. Tieto prevozné značky typu "C" slúžia na absolvovanie kontroly originality, technickej kontroly, emisnej kontroly, prípadne na vykonanie opráv na vozidle a následne konania na okresnom úrade.

V PONX za vás zabezpečíme pri dovoze vozidla všetky služby, vďaka čomu nebudete potrebovať žiadne prevozné značky potrebovať.

bottom of page